Opis

Pierwszego dnia projektu, gdy wszyscy zdążyli odpocząć po podróży i się wyspać (niektórzy jechali ponad 10 h), odbyła się prezentacja uczestników w formie  dziennikarskiej zabawy. Uczestnicy robili ze sobą nawzajem wywiady i prezentowali w krótkiej formie zainteresowania i działania związane z szeroko pojętym rękodziełem i rzemiosłem. W małych grupach spisano też oczekiwania wobec projektu. Przygotowano też miejsce, w którym uczestnicy do końca dnia mogli dodawać w formie pisemnej swoje obawy i sugestie względem projektu. Losowano także tzw. energizery, z których następnie wykonano kalendarz, aby każda z grup miała w nim swój czas na konkretne działania.

Po południu odbyła się prezentacja narzędzia Youthpass w formie panelu ekspertów. Praca odbywała się  w formie pytań i odpowiedzi. Uczestnicy uczyli się budować zespół w kształcie warsztatów rzemieślniczych. Odbyła się też tzw. „burza mózgów” w temacie zagadnień związanych z edukacją poza formalną. Dyskutowaliśmy nad jej przykładami, wprowadzaniem jej w organizacjach, możliwościami i korzyściami jakie daje taka forma nauki.  Na warsztat wzięliśmy w pierwszej kolejności kwestie związane z ewaluacją projektu, a panel w tym temacie prowadzili liderzy grup.

Następnego dnia uczestnicy w grupach narodowych przygotowali prezentacje swoich organizacji wysyłających w formie sztuki. Można było wykorzystać dowolne metody artystyczne (teatr, pantomina, stand-up itp.) aby w niekonwencjonalny sposób opowiedzieć o swojej instytucji, zakresie jej działań, misji, projektach jakie prowadzi, oraz planach na przyszłość. Był to dzień bardzo twórczy!

Przygotowane przez grupy narodowe artystyczne prezentacje organizacji, rozszerzyliśmy do formy open space. Każdy z partnerów zbudował  stoisko na wspólnym „targu organizacji”, gdzie była możliwość bliższego zapoznania się z dorobkiem organizacji oraz reprezentowanymi typami rękodzieła i rzemiosła, w tym spróbować swoich sił i nauczyć się czegoś nowego (w miarę możliwości technicznych). Służyło to także poszukiwaniom wspólnych obszarów dla przyszłej współpracy międzynarodowej.

Ewaluacja dnia prowadzona została przez liderów i oparta na ewaluacji w małych – losowych grupach uczestników.

Międzykulturowy wieczór w tym dniu odbył się jako kontynuacja stoisk targowych grup narodowych, a prócz tego wszyscy uczestnicy w grupach narodowych  zaprezentowali tradycje, zwyczaje, muzykę, taniec, śpiew, jedzenie, ciekawostki, a nawet stroje z regionu uczestników. Było to doświadczenie niezwykle integrujące, pozytywne i wzbogacające.

Następny dzień to spotkanie z lokalną kulturą regionu Podkarpacia,  Intensywny czas spędzany na prezentacjach, wymianie praktyk i doświadczeń, poznawaniu swoich kultur i tradycyjnych metod wytwarzania różnego rodzaju przedmiotów.  

Odwiedziliśmy również mieszkającą w Zakopanem na Krzeptówkach malarkę, panią Zofię Fortecką, gdzie mieszka i tworzy, a z okien jej pracowni roztacza się cudowny widok na Giewont. Jej twórczość inspirowana jest w znacznej mierze sztuką bizantyjską, romańską i gotycką, zaś jej unikalność sprowadza się przede wszystkim do tworzenia miniatur na szkle, w formie tryptyków i krzyży. Najmniejsze z obrazeczków mają wymiary 2,5 na 2,5 centymetra, największe 11 na 8 centymetrów.

Autorka prezentowała je w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku.

Od siedmiu lat pracownia Zofii Forteckiej znajduje się na Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza. We wnętrzu góralskiej, zabytkowej chaty z roku 1864, znalazła swoje wręcz wymarzone schronienie stała wystawa prac malarki i jej córki Magdy, przyciągając turystów z różnych stron świata.

Prace Zofii Forteckiej znajdują się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. W 1987 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało malarce status artystki profesjonalnej.

Po powrocie dyskusja i best practice na podstawie wiedzy o produktach regionalnych wraz z    poszukiwaniem analogii pomiędzy krajami. Odbył się też panel dyskusyjny pn” Młodzież, a rzemiosło ludowe”, zakończony twórczą dyskusją o sposobach i możliwościach zainteresowania młodzieży tradycjami w tym temacie, tzw. ginącymi zawodami, rękodziełem ludowym itd.  Dotychczasowa ewaluacja odbyła się w formie opracowywania wniosków w grupach międzynarodowych i krótkiego posumowania przez każdą z grup. Zaplanowano działania, które odbędą się po projekcie i powrocie do domów uczestników- różnych grupach zorganizują oni otwarte warsztaty rzemieślnicze dla społeczności lokalnej. W formie kilku otwartych stanowisk będą uczyli prostych form artystycznych i zachęcali do tej sfery aktywności.

Odbyła się także burza mózgów w grupach: hand made jako metody pracy z młodzieżą, oraz  kwestie analizy potrzeb młodzieży w naszych krajach w małych grupach międzynarodowych dobranych pod względem różnych grup docelowych młodzieży (wstępne grupy problemowe: w wieku szkolnym, studenci i absolwenci, mniejsze szanse z przyczyn ekonomicznych, mniejsze szanse z przyczyn społecznych/etnicznych, niepełnosprawność, środowiska wiejskie). Przygotowywane zostały  propozycje metod pracy i uwagi dotyczące specyfiki danej grupy. Każda z grup omówiła następnie po kolei swój target. Uczestnicy zaznaczali w jakich obszarach (grupach) ich organizacje chcą pracować. Powstała tzw. mapa grup docelowych. Następnie w małych grupach pracowano z narzędziami IT, przygotowując schematy oraz grafiki.

Ewaluację dnia przeprowadzono przez liderów,  a oparta została na ewaluacji w małych, losowych grupach uczestników.

Ostatni dzień przed wyjazdem upłynął na warsztatach i pracy w małych grupach, a dotyczył metod i sposobów zaistnienia ze swoimi pasjami online  (blogger DIY). Poprzedziła go prelekcja połączona z panelem dyskusyjnym (wprowadzenie do tematu DIY – skąd termin, gdzie szukać DIY, przyczyny sukcesu, możliwości, sposoby itd.). Odbyły się prezentacje przygotowanych DIY, wraz z komentarzem eksperta i grup, oraz analizą zalet i wad. Ważnym aspektem były tu kwestie dotyczące promocji rzemiosła i rękodzieła w sieci  (hasztagi, webinaria, vlogi, blogi, Instagram, grupy na Facebook, Twitter, Pinterest, infografiki, tutorial movies itp.).

Odbyła się także  burza mózgów w grupach, pod kątem przyszłego projektu (tematyka, zakres, realizacja, partnerzy, możliwości). Ewaluacja całości projektu przeprowadzona została w formie ankiet i metod poza formalnych (rysunki, dyskusja, wymiana kontaktów na artystycznie przygotowanych kartach).

Go Top
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook